لیوان - ماگ

لیوان ABS با زیره و قاشق

حداقل سفارش چاپ ۲۰۰ عدد می باشد.

لیوان پلاستیکی پایه بلند

حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد. حداقل سفارش چاپ ۲۰۰ عدد می باشد. لیوان ها دارای جعبه تکی می باشند.

لیوان فلزی بشکه ای ساده

حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد. لیوان ها دارای جعبه تکی می باشند.

لیوان فلزی تاشو

حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد. لیوان ها دارای جعبه تکی می باشند.

فلاکس یک لیتری

حداقل تعداد سفارش 100 عدد می باشد

ماگ دو جداره استیل

حداقل سفارش 50 عدد می باشد.

لیوان چمپیون

حداقل سفارش چاپ ۲۰۰ عدد می باشد.

لیوان فلزی

حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد. لیوان ها دارای جعبه تکی می باشند.

لیوان فلزی بشکه ای

رنگ بندی لیوان ها در سه رنگ آبی،قرمز و نقره ای می باشد. حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد.

زیر لیوانی فومی

حداقل تیراژ تولید ۵۰۰۰ عدد می باشد. هزینه جعبه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

لیوان نشکن ABS

هزینه هر رنگ چاپ هر طرف ۲۰۰ تومان. حداقل سفارش چاپ ۲۰۰ عدد می باشد.

لیوان کریستال مات

این نوع فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ طرح شما تا چهار رنگی می باشد- ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد- حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند-

ماگ سرامیکی مجیک

های سرامیکی دارای قابلیت چاپ تصاویر و لوگو های شما به صورت رنگی می باشد. ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد. حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد-تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند

ماگ سرامیکی سفید

ماگ های سرامیکی دارای قابلیت چاپ تصاویر و لوگو های شما به صورت رنگی می باشد. ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد-حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند

ماگ سرامیکی رنگی

ماگ های سرامیکی دارای قابلیت چاپ تصاویر و لوگو های شما به صورت رنگی می باشد. ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد. حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد-

ماگ سرامیکی دسته و داخل رنگی

این نوع فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ طرح شما تا چهار رنگی می باشد- ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد- حداقل تعداد سفارش 250 عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند-

فنجان و نعلبکی سرامیکی آرکوپال همراه با قاشق کد۶۶۶

این نوع فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ طرح شما تا چهار رنگی می باشد- ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد- حداقل تعداد سفارش 250 عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند-

فنجان و نعلبکی سرامیکی آرکوپال همراه با قاشق

فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ تصاویر و لوگو های شما به صورت رنگی می باشد. ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد. حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد-

فنجان و نعلبکی سرامیکی آرکوپال

این نوع فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ طرح شما تا چهار رنگی می باشد- ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد- حداقل تعداد سفارش 250 عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند-

فنجان سرامیکی

فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ تصاویر و لوگو های شما به صورت رنگی می باشد. ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد. حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد-

فنجان آرکوپال همراه با زیر لیوانی چوبی

این نوع فنجان های سرامیکی دارای قابلیت چاپ طرح شما تا چهار رنگی می باشد- ماگ های این مجموعه درجه یک و با بالاترین سطح در وضوح چاپ می باشد- حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می باشد- تمامی لیوان ها دارای جعبه تک می باشند-

زیر لیوانی چوب بامبو

زیر لیوانی از جنس چوب بامبو می باشد. حداقل تعداد سفارش ۱۰۰ عدد می باشد.

لیوان ABS اکرولیکی

حداقل سفارش چاپ ۲۰۰ عدد می باشد.