محصولات دیجیتال

پاور بانک (۳پورت خروجی)

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

پاور بانک ۲۴۰۰

حداقل تیراژ سفارش 500 عدد می باشد.

پایه نگهدارنده موبایل

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

پایه نگهدارنده موبایل

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

Yunteng YT-1288 Monopod With Zoom Controller Remote

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

کیف موبایل همراه با قلم تاچ ، دارای جای کارت و اسکناس ۱۰۰۲

کیف موبایل همراه قلم تاچ دارای جای کارت و اسکناس

پاور بانک

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

دستگاه بخور سرد

حداقل تیراژ سفارش 50 عدد می باشد.