بگ تبلیغاتی

ساک سوزنی دو جداره لب گرد با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳0*50*۱۰ . دارای دسته بندی و بغل کاست. بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک سوزنی دو جداره مستطیلی با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳0*50*۱۰ دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک سوزنی دو جداره با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳۲*۴۰*۱۰ -دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک پرسی دسته موزی ته کاست پرسی

سایز:۴۰*۵۰ -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک پرسی دسته موزی ته کاست

سایز:۴۰*45 -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک دوختی دسته موزی

سایز:۳۰*۴۰ -دارای بغل کاست و دسته موزی- بگ ها در سایز هایو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی

سایز:30*20 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی

سایز:40*30 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی ته کاست

سایز:40*30 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی بغل کاست

سایز:40*50 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی ته پاکت

سایز:40*50 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

پوشه دکمه دار پلاستیکی

حداقل تیراژ سفارش 1000 عدد می باشد. هزینه ساخت کلیشه به صورت جداگانه و با توجه به سایز چاپ محاسبه می شود.

پوشه دکمه دار پارچه ای سوزنی

حداقل تیراژ سفارش 1000 عدد می باشد. سفارش کار با رنگ بندی دلخواه شما و به صورت تک رنگ و دو رنگ انجام می شود

ساک دوختی واتر

سایز:۳۲*۴۰*۱۰ -دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک دوختی رو دوشی اسپند بافت

سایز:۳۲*۴۰ -همراه با بند رو دوشی و کاست بغل- گرماژ کار ۹۰ گرم می باشد. بگ ها در سایز هایو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساکهای پرسی اسپند بافت

ساکهای سوزنی نسبت به ابعاد و خدمات مختلف دارای قیمت های متفاوت می باشد. لطفا به لیست قیمت و خدمات مراحعه فرمایید

ساک پرسی دسته موزی اسپند بافت

سایز:۳۵*۴۵ -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک دوختی دسته بندی اسپند بافت

سایز:۳۲*۴۰*۱۰ -دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک دوختی دسته موزی اسپند بافت

سایز:۳۰*۴۰ -دارای بغل کاست و دسته موزی- بگ ها در سایز هایو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک پرسی دسته موزی اسپند بافت

سایز:۴۰*۵۰ -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک پرسی دسته بندی اسپند بافت

سایز:۶۰*۵۰ -دارای دسته بندی و ته کاست. بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد.. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

720 تومان

ساک پرسی دسته بندی اسپند بافت

ساک پرسی دسته بندی اسپند بافت. سایز:۳۰*۴۰ -دارای دسته بندی- بگ ها در سایز هایو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.