تمام محصولات

ساک سوزنی دو جداره لب گرد با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳0*50*۱۰ . دارای دسته بندی و بغل کاست. بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک سوزنی دو جداره مستطیلی با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳0*50*۱۰ دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک سوزنی دو جداره با پاکت سوزنی

ساک خرید دوجداره جدیدترین محصول از زیر مجموعه بگ خرید تبلیغاتی می باشد. سایز:۳۲*۴۰*۱۰ -دارای دسته بندی و بغل کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

پیکسل اختصاصی

حداقل تیراژ سفارش 500 عدد می باشد.

بج سینه

بج های سینه در ابعاد ،اشکال و رنگ بندی های متفاوت بنا بر درخواست مشتری تولید می شود. قیمت محصول با توجه به تعداد و طرح محاسبه می شود. برای اطلاع قیمت تماس بگیرید

بوگیر ماشین

حداقل تیراژ سفرش 1000 عدد می باشد. دارای 70 نوع رایحه متنوع

بوگیر اختصاصی ماشین

بوگیر اختصاصی با در نظر گرفتن قالب لوگوی شما ،برش خورده می شود و مناسب با لوگوی شما ساخته می شود. حداقل تیراژ سفرش 1000 عدد می باشد. دارای 70 نوع رایحه متنوع

ساک پرسی دسته موزی ته کاست پرسی

سایز:۴۰*۵۰ -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک پرسی دسته موزی ته کاست

سایز:۴۰*45 -دارای دسته موزی- بگ ها در سایز هاو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

ساک دوختی دسته موزی

سایز:۳۰*۴۰ -دارای بغل کاست و دسته موزی- بگ ها در سایز هایو ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی

سایز:30*20 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی

سایز:40*30 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی ته کاست

سایز:40*30 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی بغل کاست

سایز:40*50 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

بگ پرسی دسته بندی ته پاکت

سایز:40*50 -دسته بندی وته کاست- بگ ها در سایز ها و ویژگی های مختلف بنا به درخواست مشتریان تولید می گردد. حداقل تیراژ سفارش ۱۰۰۰ عدد می باشد.

پوشه دکمه دار پلاستیکی

حداقل تیراژ سفارش 1000 عدد می باشد. هزینه ساخت کلیشه به صورت جداگانه و با توجه به سایز چاپ محاسبه می شود.

پوشه دکمه دار پارچه ای سوزنی

حداقل تیراژ سفارش 1000 عدد می باشد. سفارش کار با رنگ بندی دلخواه شما و به صورت تک رنگ و دو رنگ انجام می شود

کیف لپ تابی کد ۴۵۱

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف لپ تابی کد ۴۲۲

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف لپ تابی کد۴۲۰

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف لپ تابی کد ۴۱۹

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف اداری چرم مصنوعی کد۲۶۲

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد

کیف اداری چرم مصنوعی کد ۲۶۱

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف اداری چرم مصنوعی کد ۲۵۸

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

کیف اداری چرم مصنوعی کد ۲۵۰

حداقل تیراژ سفارش 30 عدد می باشد.

جا یادداشتی چرم

حداقل تیراژ سفارش 200 عدد می باشد.

جا یاداشتی کریستالی

حداقل تیراژ سفارش 200 عدد می باشد.

جا یاداشتی با جای خودکار

حداقل تیراژ سفارش 200 عدد می باشد. .

انبردست چندکاره دسته رنگی

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد می باشد.

جاکلیدی مدل k51

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k55

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k60

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k63

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k64

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

3200 تومان

جاکلیدی مدل k65

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k69

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-

جاکلیدی مدل k70

حداقل تعداد خرید 100 عدد می باشد-